Světlo při focení

Člověk nemusí být zrovna expertem, aby mu došlo, že chce-li vytvořit opravdu zdařilou fotografii bez nežádoucích stínů, záření nebo přílišné bledosti či tmavosti, musí nejprve scénu řádně připravit. Zaměříme se zejména na osvětlení, což je v přípravě na fotografování základním stavebním kamenem.

Světlo při fotografování

Pro mnoho oblastí lidské činnosti se říká, že 80 % úspěchu závisí na pečlivosti a řádné přípravě, pouze zbytek pak záleží na talentu a vrozených dovednostech.

Pokud chceme dosáhnout dokonalosti při focení interiéru, měli bychom se snažit především o lehkost a přirozenost. Těch dosáhneme tak, že na našich fotkách nebudou žádné reflektující předměty ani svítivá bledá místa, která se zpravidla vytvářejí na fotografiích focených proti oknům, zejména pak, svítí-li za nimi právě slunce.

Proto si scénu nejprve projdeme a všechny zrcadlící plochy, obrazovky, kovové a skleněné předměty, ty všechny nastavíme do takové polohy, aby nelámaly světlo proti úhlu, z něhož budeme zachycovat daný prostor, bezpečněji takové předměty rovnou odstraníme z výhledu. Pokud jde o okna či dveře, běžným doporučením bývá nechat je otevřené dokořán, a to směrem ven, ani to nás však nezachrání, budeme-li fotit přímo proti nim.


Problém však nemusí nastávat pouze v případě, kdy máme nežádoucí světlo na scéně. Nepříjemnou obtíží bývá též nedostatek světla. Ideální je využít přirozeného světla denního, ovšem ne do všech kýžených oblastí se nám sluneční paprsky dostanou.

Některé detaily, místa či scény, které chceme zvěčnit na fotce, musíme dosvětlit uměle. I zde však musíme dbát na to, aby bylo dosaženo pokud možno co nejpřirozenějšího dojmu, který nebije člověka do očí.

Lidé by neměli poznat, jakým způsobem jsme dosáhli onoho příjemného přirozeného efektu, správně by se nad tím neměli ani zamýšlet. Jak se říká: „Uděláš-li vše jak máš, nikdo si ani nevšimne, že jsi vůbec něco udělal“.

Pokud chcete další informace na téma světlo při focení, přečtěte si článek Světlo ve fotografii a jak nasvítit scénu.